Standard Svensk standard · SS-EN 12397:2017

Linbaneanläggningar - Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport - Drift

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12397:2017

Linbaneanläggningar - Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport - Drift
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the safety requirements applicable to the operation for installations for passenger transportation by rope. Its requirements are to be met by taking into account the various types installations systems and their environment. This standard applies to the operation of an installation and to the passenger transport conditions.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Bergbanor (45.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12397:2017

Linbaneanläggningar - Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport - Drift
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Linbanor, SIS/TK 263

Internationell titel: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Operation

Artikelnummer: STD-8025457

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-03-13

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12397:2004