Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6710:2017

Engångsbehållare för provtagning av venöst blod (ISO 6710:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6710:2017

Engångsbehållare för provtagning av venöst blod (ISO 6710:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden SS EN ISO 6710

I detta dokument anges krav och testmetoder för vakuumrör och andra behållare för engångsbruk vid venös provtagning av humant blod

Dokumentet innehåller också en bilaga med rådgivning vilken färgkodning det bör vara på korken på behållaren (provröret). Denna kodning underlättar för provtagningspersonal när de ska välja vilka rör som ska användas för olika analyser.

  • Dokumentet anger inga krav på provtagningskanyler, kanylhållare, blododlingskärl eller annat tillbehör som används tillsammans med provbehållare.
  • Dokumentet anger heller inga krav för arteriell provtagning för blodgasanalys.

 Fördelar med att använda standarden 

Tillverkare och upphandlare kan ha överblick på internationella krav på produkter för tillverkning och upphandling.

Omfattning
ISO 6710:2017 specifies requirements and test methods for evacuated and non-evacuated single-use venous blood specimen containers.
It does not specify requirements for blood collection needles, needle holders, blood culture receptacles or "arterial" blood gas collection devices that can be used for venous blood.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Allmänt Laboratoriemedicin (11.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6710:2017

Engångsbehållare för provtagning av venöst blod (ISO 6710:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: Single-use containers for human venous blood specimen collection (ISO 6710:2017)

Artikelnummer: STD-8028478

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-09-14

Antal sidor: 34

Ersätter: SS-EN 14820:2005