Så kan du använda Materialnyckeln

Här är några förslag på hur du kan använda Materialnyckeln. Det finns förstås mängder av andra sätt att använda den på. Hör av dig om du behöver mer hjälp.

Ska du tillverka i ett annat land eller region?

Problem: Säg att du ska lägga ut din tillverkning till ett annat land. Materialet som finns på konstruktionsritningen känner du inte till eller är inte tillgängligt i tillverkningslandet. För att kunna lägga ut tillverkningen måste materialet ersättas med ett likvärdigt från det land som tillverkningen sker.

Lösning:
 Öppna Materialnyckeln och skriv in den angivna materialbeteckningen i sökrutan.
När träfflistan visas klickar du på materialet. Gå till fliken ”Närliggande” och se vilka likvärdiga material som finns i andra länder.

Behöver du göra en ny konstruktion?

Problem: Vi säger att du ska hitta ett lämpligt stål till en ny konstruktion. Kraven som finns på materialet är:
• sträckgräns min 320 MPA
• lätt att svetsa (C max 0,2 %)

Lösning: 

  1. Tryck på materialgruppen ”stål” i Materialnyckelns sidhuvud längst upp på sidan. En lista med alla förslag på stål visas.
  2. Gå sedan till filtret för ”Kemisk sammansättning” och tryck på ”ange gränsvärden”. Skriv in ”0,2” i maxkolumnen för kol och tryck ”ok”. Alla material som inte uppfyller villkoret tas bort.
  3. Gå vidare till filtret för ”Mekaniska egenskaper” och tryck på ”ange gränsvärden”. Skriv ”320” i minkolumnen för sträckgräns och tryck ”ok”. En lista på de material som uppfyller båda villkoren visas.  

Ska du reparera en gammal maskin eller konstruktion?

Problem: Säg att en av dina maskiner ska repareras. Titta på ritningen för att se vilket material som använts. På ritning står det ”SS-stål 1312”.

Lösning: Öppna Materialnyckeln och skriv in materialbeteckningen ”1312” i sökrutan. När träfflistan visas klickar du på materialet. I statuskolumnen ser du att materialet inte längre finns på marknaden. Du behöver därför hitta ett motsvarande material. Gå därför till fliken ”Ersätts av” och se vilket material som ersatt SS-stål 1312.