Handböcker för arbetsmiljöledning

Böcker och verktyg för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Handbok: Checklista för bra arbetsmiljö. Förbättra ditt ledningssystem enligt ISO 45001 och inspireras till systematisk utveckling

Genom att använda denna checklista får du hjälp med att klara certifieringskraven i ISO 45001 och konkreta tips på hur du kan utveckla ditt arbetsmiljöarbete. Checklistan ger både en snabb nulägesanalys och förslag på stegvisa åtgärder för att förbättra ditt systematiska arbetsmiljöarbete.

> Läs mer eller köp handboken


Handbok: ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö — Praktisk vägledning för små organisationer

Den ger en översikt över kraven i ISO 45001:2018 och behandlar sätt för mindre organisationer för att införa dem, för att hjälpa dig att upprätta ett ledningssystem för arbetsmiljö. 

> Läs mer eller köp handboken


Se fler böcker och verktyg inom arbetsmiljö