ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö

Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera sig mot standarden visar organisationer att de arbetar systematiskt med arbetsmiljö.

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, organisatorisk och social arbetsmiljö samt ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Under 2018 ersatte ISO 45001 den brittiska standarden OHSAS 18001, som tidigare har varit den vanligast förekommande på arbetsmiljöområdet. 

ISO 45001 är fastställd som svensk standard och finns i svensk översättning.

Sverige, via SIS, ledde den internationella arbetsgruppen som tog fram ISO 45001. I videoklippet nedan får du höra mer om standarden.

Kraven i ISO 45001

ISO 45001 innehåller krav som beskriver vad organisationer ska göra för att implementera ett ledningssystem för arbetsmiljö och sedan bedöma hur väl de efterlevs. Kapitel fyra till tio specificerar krav på följande områden:

  • Organisationens förutsättningar
  • Ledarskap och arbetstagarens medverkan
  • Planering
  • Stöd
  • Verksamhet
  • Utvärdering av prestanda
  • Förbättringar

Certifiering

För att bli certifierad enligt ISO 45001 krävs först och främst ett ledningssystem för arbetsmiljö och därefter att din organisation uppfyller de krav som finns uppställda i standarden.

Som ett led i allas rätt till en säker och bra arbetsmiljö skärps lagstiftning på området alltmer. Certifieringen blir ett bevis på att din organisations arbetsmiljöarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer.  

För vissa kan det till och med komma att bli en nödvändighet att vara certifierade för att få vara med i upphandlingar. Som kund till en ISO 45001-certifierad organisation vet du att din samarbetspartner arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Läs mer om certifiering.

Tidigare frukostseminarium om ISO 45001

Under ett frukostseminarium på SIS talade experter, från arbetet med utvecklingen av ISO 45001, om nyttan med den nya standarden. Se filmen från seminariet och få inblick i de viktiga frågorna som den svenska kommittén har lyft i arbetet. Du får veta vilka de viktigaste förändringarna i ISO 45001 är jämfört med OHSAS 18001. Och inte minst hur integreras ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

SIS tekniska kommitté för arbetsmiljöledning
Visa alla