Standardutveckling · SIS/TK 330

Förbrukningsmaterial inom sjukvården

Kommittén för Förbrukningsmaterial inom sjukvården hanterar produkter så som medicinska handskar, skydd mot stick- och skärskador, injektionsmaterial, kopplingar och katetrar som används inom alla typer av hälso- och sjukvård. Kommittén arbetar för att säkerställa produkternas medicintekniska funktion och underlätta vid upphandling.

TK330.png

Kommittén arbetar främst för att säkerställa produkternas medicintekniska funktion för säker användning, samt utveckla rationella tillverkningsrutiner som ger industriell effektivitet.

Produkterna kan vara enkla, men också högt kvalificerade. De flesta produkter är massproducerade engångsartiklar, sterila eller osterila. På nästan alla förbrukningsartiklar ställs höga krav ifråga om säkerhet och funktion. Förbrukningsartiklarna ska vara riskfria för patienter och personal och om möjligt fungera tillsammans med produkter av annat fabrikat.


 

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 119 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 330/AG 01, "Non-wovens" och förband
SIS/TK 330/AG 03, Medicinska handskar
SIS/TK 330/AG 04, Medicintekniska produkter för provtagning och administration av läkemedel
SIS/TK 330/AG 06, Transfusions-, injektions- och infusionsutrustning samt primärförpackningar
SIS/TK 330/AG 09, CEN TC 205, ISO TC 210 JWG 4, ISO TC 210 WG 5
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Abigo Medical AB, Askim
Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad
Mölnlycke Health Care AB, Göteborg
Q-Med AB, Uppsala
SHL Medical AB, Nacka Strand
Skånes Universitetssjukhus (SUS), Malmö
Wellspect AB, Mölndal
Vygon SA, Ecouen
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 24 internationella kommittéer
SIS/TK 330/AG 01, "Non-wovens" och förband:

CEN/TC 205, Non-active medical devices

CEN/TC 205/WG 15, Wound dressings

SIS/TK 330/AG 03, Medicinska handskar:

CEN/TC 205, Non-active medical devices

CEN/TC 205/WG 3, Medical gloves

SIS/TK 330/AG 04, Medicintekniska produkter för provtagning och administration av läkemedel:

CEN/TC 205, Non-active medical devices

ISO/TC 84, Devices for administration of medicinal products and catheters

ISO/TC 84/WG 10, Needles

ISO/TC 84/WG 11, Syringes

ISO/TC 84/WG 16, Drug delivery system requirements for paediatrics and other demographics

ISO/TC 84/WG 17, Specification and demonstration of reliability of single-use drug delivery systems

ISO/TC 84/WG 3, Needle-based injection systems - Injector, container and pen needle

ISO/TC 84/WG 8, Sharps containers

ISO/TC 84/WG 9, Catheters

SIS/TK 330/AG 06, Transfusions-, injektions- och infusionsutrustning samt primärförpackningar:

CEN/TC 205, Non-active medical devices

ISO/TC 76, Transfusion, infusion and injection, and blood processing equipment for medical and pharmaceutical use

ISO/TC 76/WG 1, Soft containers for blood, blood components and parenterals; Infusion, transfusion and blood processing equipment

ISO/TC 76/WG 2, Rigid container systems and related accessories for parenterals and injectables

ISO/TC 76/WG 4, Elastomeric parts and components and related secondary packaging components

ISO/TC 84/WG 9, Catheters

SIS/TK 330/AG 09, CEN TC 205, ISO TC 210 JWG 4, ISO TC 210 WG 5:

CEN/CLC/JTC 3, Quality management and corresponding general aspects for medical devices

CEN/TC 205, Non-active medical devices

ISO/TC 210, Quality management and corresponding general aspects for products with a health purpose including medical devices

ISO/TC 210/JWG 4, Joint ISO/TC 210 - IEC/SC 62D WG: Small bore connectors

ISO/TC 210/WG 5, Connectors for reservoir delivery systems

Visa fler Visa färre
Att delta i kommittén

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicinsk utrustning (11.040) Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

 

Hur du som deltagare kan berätta om standardisering

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Nyttiga länkar för kommittédeltagare

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg3.png
sdg8.png
sdg10.png

Läs mer om de globala målen här >

 

SIS Webinar

Sammanfattning under 2023 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning under 2023.

 

Webinar 27 april 2021 - Nyttan med standarder- hur kan vi använda standarder vid upphandling

Webinar 27 april 2021 - Nyttan med standarder-  hur kan vi använda standarder vid upphandling

Hur kan standarder bidra till ökad patientsäkerhet, kvalitet, kostnadseffektivitet och samhällsnytta?

Deltagare i standardiseringskommittéerna TK 330 Förbrukningsmaterial inom sjukvården och TK 595 Trycksårsprevention berättar om hur standarder kan göra nytta i ditt arbete med upphandling.

De produktområden som berörs i webinaret är medicinska handskar, förband och tryckavlastande madrasser.

Se webinaret genom att klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrike Ryll
Projektledare
ulrike.ryll@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se