Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8637-1:2020

Extrakorporeala system för blodrening - Del 1:Hemodialysatorer, hemodialysfilter, dialysfilter och hemokoncentratorer (ISO 8637-1:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8637-1:2020

Extrakorporeala system för blodrening - Del 1:Hemodialysatorer, hemodialysfilter, dialysfilter och hemokoncentratorer (ISO 8637-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 8637-1:2017 specifies requirements for haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators, hereinafter collectively referred to as "the device", for use in humans.
ISO 8637-1:2017 does not apply to:
- extracorporeal blood circuits;
- plasmafilters;
- haemoperfusion devices;
- vascular access devices;
- blood pumps;
- pressure monitors for the extracorporeal blood circuit;
- air detection devices;
- systems to prepare, maintain or monitor dialysis fluid;
- systems or equipment intended to perform haemodialysis, haemodiafiltration, haemofiltration or haemoconcentration;
- reprocessing procedures and equipment.
NOTE Requirements for the extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters are specified in ISO 8637-2.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8637-1:2020

Extrakorporeala system för blodrening - Del 1:Hemodialysatorer, hemodialysfilter, dialysfilter och hemokoncentratorer (ISO 8637-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Extracorporeal systems for blood purification - Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators (ISO 8637-1:2017)

Artikelnummer: STD-80021471

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-21

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 8637:2014