Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3098-1:2015

Teknisk produktdokumentation - Textning - Del 1: Allmänna krav (ISO 3098-1:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3098-1:2015

Teknisk produktdokumentation - Textning - Del 1: Allmänna krav (ISO 3098-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 3098 specifies the general requirements for lettering, in accordance with the other parts of ISO 3098, to be used in technical product documentation (in particular on technical drawings). It includes basic conventions as well as rules for the application of lettering using the following techniques:a) free-hand lettering (by means of an underlaid “grid”);b) templates and manual lettering instruments;c) dry transfer systems;d) numerically controlled lettering and draughting systems.

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Skrivning och translitterering (01.140.10) SIS Bygghandlingar (98.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3098-1:2015

Teknisk produktdokumentation - Textning - Del 1: Allmänna krav (ISO 3098-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation - Lettering - Part 1: General requirements (ISO 3098-1:2015)

Artikelnummer: STD-105852

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-03-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 3098-0 , SS-EN ISO 3098-0