Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 80004-6:2015

Nanoteknologi - Vokabulär - Del 6: Karaktärisering av nanoföremål (ISO/TS 80004-6:2013)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 80004-6:2015

Nanoteknologi - Vokabulär - Del 6: Karaktärisering av nanoföremål (ISO/TS 80004-6:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification lists terms and definitions relevant to the characterization of nano-objects.

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (Ordlistor) (01.040.07) Fysik, kemi (07.030)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 80004-6:2015

Nanoteknologi - Vokabulär - Del 6: Karaktärisering av nanoföremål (ISO/TS 80004-6:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Terminologi och nomenklatur, SIS/TK 516/AG 01

Internationell titel: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2013)

Artikelnummer: STD-8014828

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-07-09

Antal sidor: 40

Ersätter: SIS-ISO/TS 80004-6:2013