Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80004-1:2023

Nanoteknologi - Vokabulär - Del 1: Grundläggande termer (ISO 80004-1:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80004-1:2023

Nanoteknologi - Vokabulär - Del 1: Grundläggande termer (ISO 80004-1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines core terms in the field of nanotechnology. This document is intended to facilitate communication between organizations and individuals in industry and those who interact with them.

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (Ordlistor) (01.040.07) Nanoteknik (07.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80004-1:2023

Nanoteknologi - Vokabulär - Del 1: Grundläggande termer (ISO 80004-1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Terminologi och nomenklatur, SIS/TK 516/AG 01

Internationell titel: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core vocabulary (ISO 80004-1:2023)

Artikelnummer: STD-80044759

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-08-14

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-CEN ISO/TS 80004-4:2015 , SIS-CEN ISO/TS 80004-1:2015