Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 80004-13:2019

Nanoteknik - ordlista - del 13: Grafen och besläktade tvådimensionella (2D) material

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 80004-13:2019

Nanoteknik - ordlista - del 13: Grafen och besläktade tvådimensionella (2D) material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document lists terms and definitions for graphene and related two-dimensional (2D) materials, and includes related terms naming production methods, properties and their characterization.
It is intended to facilitate communication between organizations and individuals in research, industry and other interested parties and those who interact with them.

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (Ordlistor) (01.040.07) Nanoteknik (07.120)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 80004-13:2019

Nanoteknik - ordlista - del 13: Grafen och besläktade tvådimensionella (2D) material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Terminologi och nomenklatur, SIS/TK 516/AG 01

Internationell titel: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials

Artikelnummer: STD-80015579

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-09-17

Antal sidor: 36