Standard Svensk standard · SS-EN ISO 26800:2011

Ergonomi - Allmänna riktlinjer, principer och begrepp (ISO 26800:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 26800:2011

Ergonomi - Allmänna riktlinjer, principer och begrepp (ISO 26800:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard presenterar det ergonomiska angreppssättet och specificerar grundläggande ergonomiska principer och begrepp. Dessa kan tillämpas på utformning och utvärdering av uppgifter, arbeten, produkter, verktyg, utrustning, system, organisationer, tjänster, inrättningar och miljöer så att dessa överensstämmer med människors egenskaper, behov, värderingar, förmågor och begränsningar.De bestämmelser och den vägledning som ges i denna internationella standard är avsedda att förbättra säkerheten, prestandan, ändamålsenligheten, effektiviteten, tillförlitligheten, tillgängligheten och underhållsmässigheten under designresultatets hela livscykel samtidigt som alla inblandades hälsa, välbefinnande och tillfredsställelse garanteras och förbättras. Denna internationella standards tilltänkta användare är designer, ergonomer och projektledare, men också chefer, arbetare, konsumenter (eller deras representanter) och upphandlare. Den är också en referensstandard för utvecklare av ergonomistandarder. Denna internationella standard lägger grunden för andra, mer detaljerade och kontextspecifika, internationella ergonomistandarder.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Ergonomi (13.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 26800:2011

Ergonomi - Allmänna riktlinjer, principer och begrepp (ISO 26800:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Belastningsergonomi, SIS/TK 380/AG 01

Internationell titel: Ergonomics - General approach, principles and concepts (ISO 26800:2011)

Artikelnummer: STD-98381

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-08

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 26800:2011