Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19403-4:2020

Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 4: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning från gränsskiktsspänningen (ISO 19403-4:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19403-4:2020

Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 4: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning från gränsskiktsspänningen (ISO 19403-4:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The standard series IS ISO 19403 specifies optical test methods
— for the measurement of the contact angle,
— for the determination of the free surface energy of a solid surface including the polar and dispersive fractions,
— for the determination of the surface tension of liquids including the polar and dispersive fractions,
— for the checking of the measurement arrangement with reference materials.
It can be applied for the characterization of substrates, coatings, and coating materials.
Part 4 of the standard specifies a test method to determine the polar and dispersive fraction of the surface tension of liquids with optical methods. The method can be applied for the characterization of liquid coating materials, especially when drying effects occur during measurement.


Ämnesområden

Färgindustri (01.040.87)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19403-4:2020

Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 4: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning från gränsskiktsspänningen (ISO 19403-4:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Wettability - Part 4: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from an interfacial tension (ISO 19403-4:2017)

Artikelnummer: STD-80020231

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-19

Antal sidor: 16