Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19403-7:2020

Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 7: Bestämning av kontaktvinkel med lutande avrinningsvinkel (ISO 19403-7:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19403-7:2020

Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 7: Bestämning av kontaktvinkel med lutande avrinningsvinkel (ISO 19403-7:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 19403-7:2017 specifies a method for the dynamic measurement of the roll-off angle of a liquid drop on a solid surface. From the dynamic measurement, the advancing and receding angles of the drop rolling off can also be determined. The roll-off angle plays a role when evaluating, for example, easy-to-clean or anti-adherent surfaces.

Ämnesområden

Färgindustri (01.040.87)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19403-7:2020

Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 7: Bestämning av kontaktvinkel med lutande avrinningsvinkel (ISO 19403-7:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Wettability - Part 7: Measurement of the contact angle on a tilt stage (roll-off angle) (ISO 19403-7:2017)

Artikelnummer: STD-80020234

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-19

Antal sidor: 24