Standard Svensk standard · SS 2875:2019

Brand och räddning - Utrymningsplaner - Utformning och symboler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 2875:2019

Brand och räddning - Utrymningsplaner - Utformning och symboler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden
Svensk standard SS 2875:2019 hjälper organisationer och företag, oberoende av verksamhet, att utforma utrymningsplaner som bygger på ett standardiserat arbetssätt, både vad gäller grafisk utformning samt användande av symboler.

Rätt utformade kan utrymningsplaner tillsammans med rätt information rädda liv i nödsituationer.

 

Fördelar med att arbeta enligt standarden
Tillämpningen av utrymningsplaner ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Byggverkets regler kring standardiserat brandskyddsarbete. Standarden underlättar arbetet med att ta fram av utrymningsplaner, hur de kan utformas samt var de bör placeras och  därmed blir utrymningsplanen en integrerad del av det systematiska brandskyddsarbetet.

 

Några nyheter i SS 2875:2019
Denna andra utgåva skiljer sig från den tidigare genom att den nu har kompletterats med utförliga texter samt att vissa symboler har uppdaterats.

I denna uppalaga av standarden ges exempel på hur en utrymningsplan kan se ut och vilka symboler som kan vara lämpliga att använda.

Standarden går systematiskt igenom moment från förberedelse till färdig utrymningsplan.

Omfattning
Denna standard anger principer för utformning och rekommenderad placering av utrymningsplaner som ska innehålla relevant brandsäkerhetsinformation, utrymningsväg samt placering av nödutrustning och utrymningshjälpmedel för människor som vistas i byggnaden.
Denna standard omfattar inte planer eller tekniska ritningar som ska användas av räddningstjänsten eller andra specialister. Denna standard är inte tillämplig för järnväg, vägtrafik, sjöfart, flygtrafik eller gruvdrift.

Ämnesområden

Publika informationssymboler. Skyltar. Plåtar. Etiketter (01.080.10) Byggnadsutformning (94.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 2875:2019

Brand och räddning - Utrymningsplaner - Utformning och symboler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 631

Internationell titel: Fire protection - Evacuation plans - Design and symbols

Artikelnummer: STD-80015334

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-08-30

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 2875