Standard Svensk standard · SS 25268:2023

Byggnadsakustik - Ljudkrav för utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, förskolor och fritidshem, kontor, hotell och restauranger

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25268:2023

Byggnadsakustik - Ljudkrav för utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, förskolor och fritidshem, kontor, hotell och restauranger
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Frågor och svar på SS 25267 samt 25268+T1 2023-01-17 (PDF)

Omfattning
I detta dokument anges ljudkrav för:
− vårdlokaler
− undervisningslokaler
− förskolor och fritidshem
− kontor
− hotell
− restauranger
med avseende på ljudnivåskillnad, stegljudsnivå, rumsakustik, ljudnivå inomhus från installationer samt
ljudnivå inomhus från trafik och andra yttre ljudkällor.
I detta dokument anges ljudkrav i två nivåer, där grundläggande krav är avsedda att motsvara samhällets
lagstadgade miniminivå och utökade krav är avsedda att tillämpas när bättre ljudmiljö önskas.
Anmärkning: För ljudkrav på bostäder, se SS 25267.

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01) Övrigt (17.140.99) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Akustik (92.200.40) Byggnadsutformning (94.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 25268:2023

Byggnadsakustik - Ljudkrav för utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, förskolor och fritidshem, kontor, hotell och restauranger
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik - Lokaler, SIS/TK 197/AG 02

Internationell titel: Building acoustics - Sound requirements for spaces in buildings - Healthcare premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work, hotels, and restaurants

Artikelnummer: STD-80041985

Utgåva: 3

Fastställd: 2023-04-03

Antal sidor: 60

Ersätter: SS 25268:2007+T1:2017