Standard Svensk standard · SIS-ISO/TS 80004-2:2021

Nanoteknologi - Vokabulär - Del 2: Nano-objekt (ISO/TS 80004-2:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-ISO/TS 80004-2:2021

Nanoteknologi - Vokabulär - Del 2: Nano-objekt (ISO/TS 80004-2:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification lists terms and definitions related to particles in the field of nanotechnologies.

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (Ordlistor) (01.040.07) Nanoteknik (07.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-ISO/TS 80004-2:2021

Nanoteknologi - Vokabulär - Del 2: Nano-objekt (ISO/TS 80004-2:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Terminologi och nomenklatur, SIS/TK 516/AG 01

Internationell titel: Nanotechnologies - Vocabulary - Part 2: Nano-objects (ISO/TS 80004-2:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-80032438

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-11-18

Antal sidor: 24