Standard Svensk standard · SIS-CEN ISO/TS 23302:2023

Nanoteknik - Vägledning för karakterisering av mätstorheter för karakterisering av nanoobjekt samt material som innehåller dessa objekt (ISO/TS 23302:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-CEN ISO/TS 23302:2023

Nanoteknik - Vägledning för karakterisering av mätstorheter för karakterisering av nanoobjekt samt material som innehåller dessa objekt (ISO/TS 23302:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and recommendations for the identification of measurands to characterize nano-objects and their agglomerates and aggregates, and to assess specific properties relevant to the performance of materials that contain them. It provides recommendations for relevant measurement.

Ämnesområden

Nanoteknik (07.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-CEN ISO/TS 23302:2023

Nanoteknik - Vägledning för karakterisering av mätstorheter för karakterisering av nanoobjekt samt material som innehåller dessa objekt (ISO/TS 23302:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mätteknik och karaktärisering, SIS/TK 516/AG 02

Internationell titel: Nanotechnologies - Requirements and recommendations for the identification of measurands that characterise nano-objects and materials that contain them (ISO/TS 23302:2021)

Artikelnummer: STD-80043127

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-05-24

Antal sidor: 84

Ersätter: SIS-CEN/TS 17010:2016