Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10272-1:2017

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 1: Detektionsmetod (ISO 10272-1:2015)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 10272-1:2017/A1:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10272-1:2017

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 1: Detektionsmetod (ISO 10272-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 409 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 409 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 854,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a horizontal method for the detection by enrichment or direct plating of Campylobacter spp. It is applicable to
— products intended for human consumption,
— products intended for animal feeding,
— environmental samples in the area of food and feed production, handling, and
— samples from the primary production stage such as animal faeces, dust, and swabs.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10272-1:2017

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 1: Detektionsmetod (ISO 10272-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 409 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 409 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 854,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method (ISO 10272-1:2017)

Artikelnummer: STD-8027678

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-07-24

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 10272-1:2006