Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10272-1:2017/A1:2023

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 1: Detektionsmetod - Tillägg 1: Införande av metoder för molekylär konfirmering och identifiering av termotoleranta Campylobacter spp, användning i tillväxtfrämjande tillsats i Prestonbuljong och ändringar i prestandaprovning av odlingsmedier (ISO 10272-1:2017/Amd 1:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10272-1:2017/A1:2023

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 1: Detektionsmetod - Tillägg 1: Införande av metoder för molekylär konfirmering och identifiering av termotoleranta Campylobacter spp, användning i tillväxtfrämjande tillsats i Prestonbuljong och ändringar i prestandaprovning av odlingsmedier (ISO 10272-1:2017/Amd 1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Inclusion of methods for molecular confirmation and identification of thermotolerant Campylobacter spp. and change of the performance testing of culture media

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10272-1:2017/A1:2023

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Horisontell metod för detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 1: Detektionsmetod - Tillägg 1: Införande av metoder för molekylär konfirmering och identifiering av termotoleranta Campylobacter spp, användning i tillväxtfrämjande tillsats i Prestonbuljong och ändringar i prestandaprovning av odlingsmedier (ISO 10272-1:2017/Amd 1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method - Amendment 1: Inclusion of methods for molecular confirmation and identification of thermotolerant Campylobacter spp, the use of growth supplement in Preston broth and changes in the performance testing of culture media (ISO 10272-1:2017/Amd 1:2023)

Artikelnummer: STD-80041566

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-03-07

Antal sidor: 36

Tillägg till: SS-EN ISO 10272-1:2017