Standard Svensk standard · SS-EN 81-58:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Del 58: Schaktdörrar - Brandprovning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 81-58:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-58:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Del 58: Schaktdörrar - Brandprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna Europastandard anges provningsförfarandet för att bestämma brandbeständigheten hos hisschaktdörrar som kan bli utsatta för en brand från stannplanssidan. Förfarandet gäller alla typer av hisschaktdörrar som används för tillträde till hissar i byggnader och som är avsedda att utgöra en barriär mot utbredningen av brand via hisschaktet.
Förfarandet gör det möjligt att mäta integritet och vid behov strålning och värmeisolering.
Inga andra krav än verifiering av att provexemplaret är funktionsdugligt ingår i den mekaniska kontrollen före provningen, eftersom dessa krav ingår i den berörda produktstandarden.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-58:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Del 58: Schaktdörrar - Brandprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test

Artikelnummer: STD-80011593

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-20

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 81-58:2018

Ersätter: SS-EN 81-58

Parallell utgåva: SS-EN 81-58:2022

Ersätts av: SS-EN 81-58:2022