Standard Svensk standard · SS-EN 671-3:2009

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Del 3: Inomhusbrandposter - Underhåll av inomhusbrandposter med formstabila slangar och slangsystem med flatrullade slangar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 671-3:2009

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Del 3: Inomhusbrandposter - Underhåll av inomhusbrandposter med formstabila slangar och slangsystem med flatrullade slangar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger krav på kontroll och underhåll av brandposter så att dessa kan erbjuda samma funktion som när de tillverkades, levererades eller installerades, så att t.ex. förstahandsinsats kan göras för att släcka brand innan mer kraftfulla släckinsatser utförs. Denna Europastandard omfattar inomhusbrandposter i samtliga typer av byggnader/anläggningar, oavsett deras verksamhet.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 671-3:2009

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Del 3: Inomhusbrandposter - Underhåll av inomhusbrandposter med formstabila slangar och slangsystem med flatrullade slangar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose

Artikelnummer: STD-85872

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 671-3:2009