Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16957:2017

Biobaserade produkter - Vägledning för livscykelinventering (LCI) för "end-of-life"-fasen

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16957:2017

Biobaserade produkter - Vägledning för livscykelinventering (LCI) för "end-of-life"-fasen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report provides guidance on how to compile an inventory for the end-of-life phase in LCA of bio-based products. All the end-of-life treatments here addressed are shown in Figure 1.

Ämnesområden

Biobaserade produkter (13.020.55) Produkters livscykler (13.020.60)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16957:2017

Biobaserade produkter - Vägledning för livscykelinventering (LCI) för "end-of-life"-fasen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biobaserade produkter, SIS/TK 565

Internationell titel: Bio-based products - Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for the End-of-life phase

Artikelnummer: STD-8026455

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-18

Antal sidor: 36