Standard Svensk standard · SS-EN 16575:2014

Biobaserade produkter - Terminologi

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16575:2014

Biobaserade produkter - Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europeiska standard innehåller övergripande termer och definitioner för området biobaserade produkter, inklusive övergripande aspekter som är relevanta för standarder gällande biobaserade produkter.
Anm: Även om termerna i denna standard är generellt applicerbara för
biobaserade produkter, ligger fokus på andra områden än livsmedel, foder
och energianvändning; för dessa områden finns det specifika standarder
som kan innehålla termer och definitioner

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Produktion, produktionsstyrning (03.100.50) Biobaserade produkter (13.020.55) Produkters livscykler (13.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16575:2014

Biobaserade produkter - Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Biobaserade produkter, SIS/TK 565

Internationell titel: Bio-based products - Vocabulary

Artikelnummer: STD-80023012

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-08-17

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 16575:2014