Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11161:2007

Maskinsäkerhet - Integrerade tillverkningssystem - Grundläggande krav (ISO 11161:2007)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 11161:2007/A1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11161:2007

Maskinsäkerhet - Integrerade tillverkningssystem - Grundläggande krav (ISO 11161:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 222 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 222 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 555,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna internationella standard specificerar säkerhetskraven på integrerade tillverkningssystem (IMS) som innehåller två eller flera sammankopplade maskiner för specifika tillämpningar, såsom komponenttillverkning eller montering. Den innehåller krav och rekommendationer för säker konstruktion, skyddsanordningar samt information om hur IMS används.

Standarden vänder sig till dig som arbetar med specifikation, konstruktion eller upphandling av maskiner.

Ett integrerat tillverkningssystem ska betraktas som en helt ny och unik maskin och inte enbart som ett antal delar som kombinerats. Integratören behöver samarbeta med aktörer som var för sig kan ha kunskap om en del i systemet. I de fall där delar av IMS kräver frekventa manuella ingrepp, t.ex. kontroll, underhåll och inställningar/uppsättningar, kan det vara opraktiskt och onödigt att stoppa hela anläggningen (IMS). Denna internationella standard innehåller krav som ger acceptabel säkerhetsnivå för de personer som utför dessa uppgifter. Skyddsanordningarna för dessa uppgifter är relaterade till konceptet och "arbetszonerna".

Syftet med denna internationella standard är att beskriva hur kraven i ISO 12100-1:2003, ISO 12100-2:2003 och ISO 14121 ska tillämpas i detta specifika sammanhang.

Genom att uppfylla kraven i de normativa avsnitten i denna standard, inom ramen för vad som nämns under omfattning för denna standard, uppfylls motsvarande grundläggande krav i New Approach Directive 98/37/EG samt motsvarande EFTA bestämmelser.

Omfattning
Denna internationella standard specificerar säkerhetskraven på integrerade tillverkningssystem (IMS) som innehåller två eller flera sammankopplade maskiner för specifika tillämpningar, såsom komponenttillverkning eller montering. Den innehåller krav och rekommendationer för säker konstruktion, skyddsanordningar samt information om hur IMS används (se figur 1 för grundkonfiguration av ett IMS).
ANM. 1 I denna internationella standard syftar termen system på ett integrerat tillverkningssystem.
ANM. 2 I denna internationella standard syftar termen maskin på delmaskinerna och tillhörande utrustning i det integrerade tillverkningssystemet.
Denna internationella standard är inte avsedd att täcka säkerhetsaspekter för individuella maskiner och utrustning, som kan täckas av standarder som är specifika för dessa maskiner och tillhörande utrustning. Därför innehåller den endast de säkerhetsaspekter som är viktiga för det säkerhetsrelevanta samspelet mellan maskiner och komponenter. I de fall där maskiner och utrustning i ett IMS drivs separat eller enskilt och det skydd som skyddsanordningarna för produktionssättet ger är overksamma eller avstängda, gäller de relevanta säkerhetsstandarderna för dessa maskiner och utrustning.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070) Allmänt Industriell processtyrning (25.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11161:2007

Maskinsäkerhet - Integrerade tillverkningssystem - Grundläggande krav (ISO 11161:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 222 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 222 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 555,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements (ISO 11161:2007)

Artikelnummer: STD-65117

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-25

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN ISO 11161:2007

Ersätter: SS-ISO 11161