Standard Svensk standard · SS-EN 17161:2019

Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17161:2019

Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta dokument har utarbetats enligt standardiseringsbegäran M/473, som överlämnats till CEN och CENELEC från Europeiska kommissionen, och ska omfatta tillgänglighet genom angreppssättet Design för Alla i relevanta aktiviteter för standardisering av produkter, varor och tjänster.

Den engelska titeln på detta dokument är: "Design for All – Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services – Extending the range of users" och har översatts till: "Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – utvidgar spektrumet av användare".

Dokumentet ställer krav på att sätta sig in i sin organisations interna och externa förutsättningar för att starta processer eller förbättra sina processer att uppnå tillgänglighet genom universell utformning. Utgångspunkten är användarnas olikheter och vad detta ställer för krav på lednings- och planprocesser, stödprocesser, design- och utvecklingsprocesser, uppföljningsprocesser och processer för ständig förbättring.

Genom universell utformning beaktas den mänskliga mångfalden för att utvidga spektrumet av användare. Angreppssättet inspirerar till innovation i organisationer så att ledningen värdesätter ett inkluderande och icke-stigmatiserande tankesätt, och stödjer en kultur som prioriterar människan. Universell utformning och innovation säkerställer optimala tillämpningar och aktiviteter, så att verksamheten får de bästa verktygen och resurserna på plats för att möjliggöra tillgängliga produkter, varor och tjänster, det vill säga det som i detta dokument benämns "tillgänglighetsresultat".

Syftet med tillgänglighet är att förhindra och undanröja hinder och säkerställa att personer med funktionsnedsättning har jämlik tillgång till produkter, varor och tjänster.

Tillgänglighet som ett resultat av att integrera universell utformning i hela organisationen kan maximera spektrumet av möjliga användare av produkter, varor och tjänster. Detta kan också öka den andel av befolkningen, inklusive personer med funktionsnedsättning, som fullständigt och på ett självständigt sätt kan delta i samhällslivet.

Omfattning
This document specifies requirements that enable an organization to design, develop and provide products, goods and services so that they can be accessed, understood and used by the widest range of users, including persons with disabilities.
This document specifies requirements and recommendations that enables an organization to extend their range of users by identifying diverse needs, characteristics, capabilities, and preferences, by directly or indirectly involving users, and by using knowledge about accessibility in its procedures and processes.
This document specifies requirements that can enable an organization to meet applicable statutory and regulatory requirements as related to the accessibility of its products, goods and services.
The requirements set out in this document are generic and are intended to be applicable to all relevant parts of all organisations, regardless of type, size or products, goods and services provided.
This document promotes accessibility following a Design for All approach in mainstream products goods and services and interoperability of these with assistive technologies.
This document does not provide technical design specifications and does not imply uniformity in design or functionality of products, goods and services.

Ämnesområden

Standardisering Allmänna regler (01.120) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Ergonomi (13.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17161:2019

Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samordningsgrupp för tillgänglighet, SIS/TK 536

Internationell titel: Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users

Artikelnummer: STD-80010394

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-13

Antal sidor: 64

Finns även på: SS-EN 17161:2019