Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 16610-32:2024

Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Filtrering – Del 32: Robusta profilfilter: Splinesfilter (ISO/TR 16610-32:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 16610-32:2024

Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Filtrering – Del 32: Robusta profilfilter: Splinesfilter (ISO/TR 16610-32:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides information on a generalized version of the linear spline filter for uniform and non-uniform sampling and the robust spline filters for surface profiles. It supplements ISO 16610-22, ISO 16610-30 and ISO 16610-31.


This document provides information on how to apply the robust estimation to the spline filter as specified in ISO 16610-22, as well as its generalized form for non-uniform sampling. The weight function chosen for the M-estimator is the Tukey biweight influence function as specified in ISO 16610-31.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 16610-32:2024

Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Filtrering – Del 32: Robusta profilfilter: Splinesfilter (ISO/TR 16610-32:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) — Filtration — Part 32: Robust profile filters: Spline filters (ISO/TR 16610-32:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80048898

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-02-12

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-ISO/TS 16610-32:2009