Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12781-1:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Planhet - Del 1: Ordlista och parametrar för planhet (ISO 12781-1:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12781-1:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Planhet - Del 1: Ordlista och parametrar för planhet (ISO 12781-1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 12781 defines the terms and concepts related to flatness of individual complete integral features only.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01) Toleranser och passningar (17.040.10) Ytstruktur (17.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12781-1:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Planhet - Del 1: Ordlista och parametrar för planhet (ISO 12781-1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO 12781-1:2011)

Artikelnummer: STD-77651

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 12781-1:2005