Standard Svensk standard · SS-EN 16278:2012

Djurfoder - Bestämning av oorganisk arsenik med hydrid generering atom absorption spektrometri (HG-AAS) efter extraktion i mikrovågsugn och separation med fastfasextraktion (SPE)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16278:2012

Djurfoder - Bestämning av oorganisk arsenik med hydrid generering atom absorption spektrometri (HG-AAS) efter extraktion i mikrovågsugn och separation med fastfasextraktion (SPE)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes a procedure for the determination of inorganic arsenic in animal feeding stuffs of marine origin by Solid Phase Extraction (SPE) and Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry (HG-AAS). The method has been successfully tested in a collaborative trial with a working range from 0,19 mg/kg to 2,7 mg/kg (HORRATvalues < 2). The LOQ of the method is usually approximately 0,1 mg/kg or lower.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16278:2012

Djurfoder - Bestämning av oorganisk arsenik med hydrid generering atom absorption spektrometri (HG-AAS) efter extraktion i mikrovågsugn och separation med fastfasextraktion (SPE)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs - Determination of inorganic arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) after microwave extraction and separation by solid phase extraction (SPE)

Artikelnummer: STD-86755

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-07

Antal sidor: 28