Standard Svensk standard · SS-EN 15791:2009

Livsmedel - Bestämning av deoxynivalenol i djurfoder - Vätskekromatografisk metod efter upprening med immunoaffinitetskolonn

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15791:2009

Livsmedel - Bestämning av deoxynivalenol i djurfoder - Vätskekromatografisk metod efter upprening med immunoaffinitetskolonn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Standard is applicable to the determination of deoxynivalenol (DON) in animal compound feed at concentrations of 150 µg/kg up to at least 4 000 µg/kg.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15791:2009

Livsmedel - Bestämning av deoxynivalenol i djurfoder - Vätskekromatografisk metod efter upprening med immunoaffinitetskolonn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Foodstuffs - Determination of Deoxynivalenol in animal feed - HPLC method with immunoaffinity column clean-up

Artikelnummer: STD-70730

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-14

Antal sidor: 24