Standard Svensk standard · SS-EN 17299:2019

Djurfoder: Provtagnings- och analysmetoder - Screening och bestämning av godkända koccidiostatika vid tillsats och 1% och 3% kors-kontaminationsnivå och av icke-registrerade coccidiostatika och av ett antibiotikum vid subadditiva nivåer i foderblandning med High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry Detection (LC-MS / MS)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17299:2019

Djurfoder: Provtagnings- och analysmetoder - Screening och bestämning av godkända koccidiostatika vid tillsats och 1% och 3% kors-kontaminationsnivå och av icke-registrerade coccidiostatika och av ett antibiotikum vid subadditiva nivåer i foderblandning med High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry Detection (LC-MS / MS)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for light fire storage units providing protection against fire.
The method of test is specified to determine the ability of light fire storage units to protect paper media from the effects of fire. Two levels of fire exposure periods (LFS 30 and LFS 60) are specified using the maximum temperature increase permitted within the storage space of the light fire storage unit.
Protection after the fire exposure of 30 min (LFS 30) or 60 min (LFS 60) is not ensured by this document, but by European Standard EN 1047-1. Requirements are also specified for the test specimen, the technical documentation for the test specimen, correlation of the test specimen with the technical documentation, preparation for type testing and test procedures.
A scheme to classify the light fire storage units from the test results is also given (see Table 1).

Ämnesområden

Djurfoder (65.120) Kemisk analys (71.040.40) Fysikaliskt kemiska metoder för analys (71.040.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17299:2019

Djurfoder: Provtagnings- och analysmetoder - Screening och bestämning av godkända koccidiostatika vid tillsats och 1% och 3% kors-kontaminationsnivå och av icke-registrerade coccidiostatika och av ett antibiotikum vid subadditiva nivåer i foderblandning med High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry Detection (LC-MS / MS)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Screening and determination of authorized coccidiostats at additive and 1 % and 3 % cross-contamination levels, and of non-registered coccidiostats and of one antibiotic at sub-additive levels, in compound feed with High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry detection (LC-MS/MS)

Artikelnummer: STD-80014110

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-08-14

Antal sidor: 64