Standard Svensk standard · SS-EN 17050:2017

Djurfoder - Metoder för provtagning och analys - Bestämning av jod med jonbyteskroatografi-ICP-MS i djurfoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17050:2017

Djurfoder - Metoder för provtagning och analys - Bestämning av jod med jonbyteskroatografi-ICP-MS i djurfoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard specifies a method for the determination of iodine in animal feeding stuffs by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) following extraction with an alkaline solution.
This method was successfully tested in the range of 0,70 to 631 mg/kg in following animal feeds: seaweed meal, mineral premixture, fish meal, plant based ingredient, marine based compound feed and a synthetic iodine solution.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17050:2017

Djurfoder - Metoder för provtagning och analys - Bestämning av jod med jonbyteskroatografi-ICP-MS i djurfoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of iodine in animal feed by ICP-MS

Artikelnummer: STD-8028460

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-09-13

Antal sidor: 24