Standard Svensk standard · SS-EN 16936:2017

Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Screening av förekomst av tylosin, virginiamycin, spiramycin, zink-bacitracin och avoparcin i foder vid halter under tillsatsnivå genom mikrobiologiskt platt-test

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16936:2017

Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Screening av förekomst av tylosin, virginiamycin, spiramycin, zink-bacitracin och avoparcin i foder vid halter under tillsatsnivå genom mikrobiologiskt platt-test
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard presents a method describing the screening on the antibiotics tylosin, virginiamycin, spiramycin, bacitracin-zinc and avoparcin at sub-additive levels in complete feeding stuffs and milk replacers by a microbiological 3-plate test.
The limit of detection of the method is 1 mg/kg for avoparcin, tylosin, spiramycin and virginiamycin, and 5 mg/kg for zinc bacitracin. The presence of other (veterinary) antibiotics may interfere with the method.
Furthermore, high concentrations of metals (Cu, Zn) may interfere. The method should be used as a qualitative screening method. Positive results can be analysed further by TLC; for confirmatory purposes LC-MS is required [1].
A lower limit of detection for zinc bacitracin (3 mg/kg) is achievable (see Table 2), but should be established with an in house validation first.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16936:2017

Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Screening av förekomst av tylosin, virginiamycin, spiramycin, zink-bacitracin och avoparcin i foder vid halter under tillsatsnivå genom mikrobiologiskt platt-test
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Screening on the antibiotics tylosin, virginiamycin, spiramycin, bacitracin-zinc and avoparcin at sub-additive levels in compound feed by a microbiological plate test

Artikelnummer: STD-8026773

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-07

Antal sidor: 28