Standard Svensk standard · SS-EN 15784:2021

Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Detektering och kvantifiering av Bacillus spp. använda som fodertillsats

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15784:2021

Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Detektering och kvantifiering av Bacillus spp. använda som fodertillsats
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies general rules for the enumeration of bacilli in feeding stuffs (additives, premixtures and compound feeds including mineral feeds) [4] that contain bacilli as a single microorganism component or in a mixture with other microorganisms. There are different categories of feed samples:
a) Additives containing about 1010 colony forming units (CFU)/g;
b) Premixtures containing about 1011 CFU/kg;
c) Compound feeds, meal or pellets containing about 109 CFU/kg.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15784:2021

Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Detektering och kvantifiering av Bacillus spp. använda som fodertillsats
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Detection and enumeration of Bacillus spp. used as feed additive

Artikelnummer: STD-80032682

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-11-29

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15784:2009