Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 38500:2016

Informationsteknik -Övergripande styrning av IT för en organisation (ISO/IEC 38500:2015, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO/IEC 38500:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 38500:2016

Informationsteknik -Övergripande styrning av IT för en organisation (ISO/IEC 38500:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard tillhandahåller vägledande principer för medlemmar i organisationers högsta styrande organ (vilket kan bestå av ägare, styrelseledamöter, direktörer, partners, ledande befattningshavare eller liknande) för en verksam, effektiv och acceptabel användning av informationsteknik (IT) inom deras organisationer.
Standarden ger också vägledning till dem som lämnar råd, informerar eller bistår högsta styrande organet. Det inkluderar följande:
— ledande befattningshavare;
— medlemmar av grupper som följer upp resurserna inom organisationen;
— externa organisationer eller fackspecialister inom t.ex. juridik och redovisning, bransch- och yrkesorgani-sationer;
— interna och externa tjänsteleverantörer (inklusive konsulter);
— revisorer.Denna standard är tillämplig på övergripande styrningen av organisationers nuvarande och framtida användning av IT inklusive ledningsprocesser och beslut som rör den nuvarande och framtida användningen av IT. Dessa processer kan kontrolleras av IT-specialister inom organisationen, externa tjänsteleverantörer eller enheter inom organisationen.
Denna standard definierar den övergripande styrningen av IT som en delmängd eller domän av organisatorisk styrning, eller i fallet med ett företag, bolagsstyrning.

Ämnesområden

Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 38500:2016

Informationsteknik -Övergripande styrning av IT för en organisation (ISO/IEC 38500:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ledningssystem för IT-tjänster, SIS/TK 611/AG 06

Internationell titel: Information Technology - Governance of IT for the organization (ISO/IEC 38500:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8023074

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-01-22

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-ISO/IEC 38500:2016

Ersätter: SS-ISO/IEC 38500:2008 , SS-ISO/IEC 38500:2008

Ersätts av: SS-ISO/IEC 38500:2024