Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-2:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 2: Allmänna krav (ISO 27036-2:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-2:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 2: Allmänna krav (ISO 27036-2:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO/IEC 27036 specificerar grundläggande informationssäkerhetskrav för att specificera, genomföra, förvalta, övervaka, granska, underhålla och förbättra relationen mellan leverantör och beställare. Dessa krav omfattar alla upphandlingar och leveranser av produkter och tjänster, som exempelvis tillverkning eller montering, inköp av verksamhetsutveckling, mjukvaru- eller hårdvarukomponenter, inköp av kompetens, bygg-förvalta-avyttra-system (BOT, Build-Operate-Transfer), samt molnbaserade datortjänster.Dessa krav är avsedda att tillämpas på alla organisationer, oavsett typ, storlek och karaktär.För att uppfylla dessa krav bör en organisation redan internt ha infört ett antal grundläggande processer eller aktivt planerat att göra det. Dessa processer inkluderar, men är inte begränsade till följande: verksamhets-styrning, företagsledning, riskhantering, operativ ledning, personalledning och informationssäkerhet.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-2:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 2: Allmänna krav (ISO 27036-2:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 2: Requirements (ISO 27036-2:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8024053

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-17

Antal sidor: 88

Finns även på: SS-ISO/IEC 27036-2:2014