Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 29190:2023

Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Bedömningsmodell för integritetsskydd, (ISO/IEC 29190:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 29190:2023

Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Bedömningsmodell för integritetsskydd, (ISO/IEC 29190:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 29190:2015 provides organizations with high-level guidance about how to assess their capability to manage privacy-related processes.


In particular, it


- specifies steps in assessing processes to determine privacy capability,


- specifies a set of levels for privacy capability assessment,


- provides guidance on the key process areas against which privacy capability can be assessed,


- provides guidance for those implementing process assessment, and


- provides guidance on how to integrate the privacy capability assessment into organizations operations.Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 29190:2023

Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Bedömningsmodell för integritetsskydd, (ISO/IEC 29190:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Integritetsskydd och ID-hantering, SIS/TK 318/AG 51

Internationell titel: Information technology — Security techniques — Privacy capability assessment model, (ISO/IEC 29190:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-80047877

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-12-19

Antal sidor: 24