Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 30111:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Processer för hantering av sårbarheter (ISO/IEC 30111:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 30111:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Processer för hantering av sårbarheter (ISO/IEC 30111:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides requirements and recommendations for how to process and remediate reported potential vulnerabilities in a product or service.
This document is applicable to vendors involved in handling vulnerabilities.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 30111:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Processer för hantering av sårbarheter (ISO/IEC 30111:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kravställning och verifiering, SIS/TK 318/AG 31

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Vulnerability handling processes (ISO/IEC 30111:2019)

Artikelnummer: STD-80022371

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-06-09

Antal sidor: 24