Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27039:2023

Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Urval, utrullning och drift av intrångsdetekteringssystem (IDS) (ISO/IEC 27039:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27039:2023

Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Urval, utrullning och drift av intrångsdetekteringssystem (IDS) (ISO/IEC 27039:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO/IEC 27039:2015 provides guidelines to assist organizations in preparing to deploy intrusion detection and prevention systems (IDPS). In particular, it addresses the selection, deployment, and operations of IDPS. It also provides background information from which these guidelines are derived.Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27039:2023

Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Urval, utrullning och drift av intrångsdetekteringssystem (IDS) (ISO/IEC 27039:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

Internationell titel: Information technology — Security techniques — Selection, deployment and operations of intrusion detection and prevention systems (IDPS) (ISO/IEC 27039:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-80047875

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-12-19

Antal sidor: 60