Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-3:2024

Cybersäkerhet – Leverantörsrelationer – Del 3: Riktlinjer för säkerhet i leveranskedjan för hårdvara, programvara och tjänster (ISO/IEC 27036-3:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-3:2024

Cybersäkerhet – Leverantörsrelationer – Del 3: Riktlinjer för säkerhet i leveranskedjan för hårdvara, programvara och tjänster (ISO/IEC 27036-3:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidance for product and service acquirers, as well as suppliers of hardware, software and services, regarding:


a)    gaining visibility into and managing the information security risks caused by physically dispersed and multi-layered hardware, software, and services supply chains;


b)    responding to risks stemming from this physically dispersed and multi-layered hardware, software, and services supply chain that can have an information security impact on the organizations using these products and services;


c)    integrating information security processes and practices into the system and software life cycle processes, as described in ISO/IEC/IEEE 15288 and ISO/IEC/IEEE 12207, while supporting information security controls, as described in ISO/IEC 27002.


This document does not include business continuity management/resiliency issues involved with the hardware, software, and services supply chain. ISO/IEC 27031 addresses information and communication technology readiness for business continuity.

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-3:2024

Cybersäkerhet – Leverantörsrelationer – Del 3: Riktlinjer för säkerhet i leveranskedjan för hårdvara, programvara och tjänster (ISO/IEC 27036-3:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

Internationell titel: Cybersecurity — Supplier relationships — Part 3: Guidelines for hardware, software, and services supply chain security (ISO/IEC 27036-3:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-82085498

Utgåva: 2

Fastställd: 2024-03-07

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-ISO/IEC 27036-3:2014 , SS-ISO/IEC 27036-3:2014