Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-3:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 3: Riktlinjer för informations- och kommunikationssäkerhet i leverantörskedjor (ISO 27036-3:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-3:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 3: Riktlinjer för informations- och kommunikationssäkerhet i leverantörskedjor (ISO 27036-3:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO/IEC 27036 provides product and service acquirers and suppliers in ICT supply chain with guidance on:a) gaining visibility into and managing the information security risks caused by physically dispersed and multi-layered ICT supply chains;b) responding to risks stemming from the global ICT supply chain to ICT products and services that can have an information security impact on the organizations using these products and services. These risks can be related to organizational as well as technical aspects (e.g. insertion of malicious code or presence of the counterfeit information technology (IT) products);c) integrating information security processes and practices into the system and software lifecycle processes, described in ISO/IEC 15288 and ISO/IEC 12207, while supporting information security controls, described in ISO/IEC 27002.This part of ISO/IEC 27036 does not include business continuity management/resiliency issues involved with the ICT supply chain. ISO/IEC 27031 addresses business continuity.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-3:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 3: Riktlinjer för informations- och kommunikationssäkerhet i leverantörskedjor (ISO 27036-3:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 3: Guidelines for information and communication technology supply chain security (ISO 27036-3:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-101780

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-05

Antal sidor: 50

Finns även på: SS-ISO/IEC 27036-3:2014