Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27034-5:2023

Informationsteknik, säkerhetstekniker – Applikationssäkerhet – Del 5: Protokoll och struktur för kontrolldata till applikationssäkerhet (ISO/IEC 27034-5:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO/IEC 27034-5 outlines and explains the minimal set of essential attributes of ASCs and details the activities and roles of the Application Security Life Cycle Reference Model (ASLCRM).Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)