Standard Svensk standard · SS-EN-ISO/IEC 15408-5:2024

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Utvärderingskriterier för IT-säkerhet - Del 5: Fördefinierade paket med säkerhetskrav (ISO/IEC 15408-5:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN-ISO/IEC 15408-5:2024

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Utvärderingskriterier för IT-säkerhet - Del 5: Fördefinierade paket med säkerhetskrav (ISO/IEC 15408-5:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides packages of security assurance and security functional requirements that have been identified as useful in support of common usage by stakeholders.
EXAMPLE Examples of provided packages include the evaluation assurance levels (EAL) and the composed assurance packages (CAPs).

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN-ISO/IEC 15408-5:2024

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Utvärderingskriterier för IT-säkerhet - Del 5: Fördefinierade paket med säkerhetskrav (ISO/IEC 15408-5:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationssäkerhet, cybersäkerhet och integritetsskydd, SIS/TK 318

Internationell titel: Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT security - Part 5: Pre-defined packages of security requirements (ISO/IEC 15408-5:2022)

Artikelnummer: STD-80048579

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-01-25

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-ISO/IEC 15408-5:2022