Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27035-2:2023

Informationsteknik – Hantering av informationssäkerhetsincidenter – Del 2: Riktlinjer för planering och förberedelse av incidenthantering (ISO/IEC 27035-2:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27035-2:2023

Informationsteknik – Hantering av informationssäkerhetsincidenter – Del 2: Riktlinjer för planering och förberedelse av incidenthantering (ISO/IEC 27035-2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidelines to plan and prepare for incident response and to learn lessons from incident response. The guidelines are based on the “plan and prepare” and “learn lessons” phases of the information security incident management phases model presented in ISO/IEC  27035-1:2023, 5.2 and 5.6.


The major points within the “plan and prepare” phase include:


—    information security incident management policy and commitment of top management;


—    information security policies, including those relating to risk management, updated at both organizational level and system, service and network levels;


—    information security incident management plan;


—    Incident Management Team (IMT) establishment;


—    establishing relationships and connections with internal and external organizations;


—    technical and other support (including organizational and operational support);


—    information security incident management awareness briefings and training.


The “learn lessons” phase includes:


—    identifying areas for improvement;


—    identifying and making necessary improvements;


—    Incident Response Team (IRT) evaluation.


The guidance given in this document is generic and intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size or nature. Organizations can adjust the guidance given in this document according to their type, size and nature of business in relation to the information security risk situation. This document is also applicable to external organizations providing information security incident management services.

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27035-2:2023

Informationsteknik – Hantering av informationssäkerhetsincidenter – Del 2: Riktlinjer för planering och förberedelse av incidenthantering (ISO/IEC 27035-2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

Internationell titel: Information technology — Information security incident management — Part 2: Guidelines to plan and prepare for incident response (ISO/IEC 27035-2:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80046352

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-11-02

Antal sidor: 64