Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27035-1:2023

Informationsteknik – Hantering av informationssäkerhetsincidenter – Del 1: Principer och process (ISO/IEC 27035-1:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27035-1:2023

Informationsteknik – Hantering av informationssäkerhetsincidenter – Del 1: Principer och process (ISO/IEC 27035-1:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document is the foundation of the ISO/IEC  27035 series. It presents basic concepts, principles and process with key activities of information security incident management, which provide a structured approach to preparing for, detecting, reporting, assessing, and responding to incidents, and applying lessons learned.


The guidance on the information security incident management process and its key activities given in this document are generic and intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size or nature. Organizations can adjust the guidance according to their type, size and nature of business in relation to the information security risk situation. This document is also applicable to external organizations providing information security incident management services.

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27035-1:2023

Informationsteknik – Hantering av informationssäkerhetsincidenter – Del 1: Principer och process (ISO/IEC 27035-1:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

Internationell titel: Information technology — Information security incident management — Part 1: Principles and process (ISO/IEC 27035-1:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80046350

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-11-02

Antal sidor: 44