Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/IEC TR 38502:2014

Informationsteknik - Styrning av IT - Struktur och modell (ISO/IEC TR 38502:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/IEC TR 38502:2014

Informationsteknik - Styrning av IT - Struktur och modell (ISO/IEC TR 38502:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna tekniska rapport ger vägledning om karaktären och mekanismer för övergripande styrning (governance) och ledning (management) samt förhållandet dem emellan, när det gäller IT inom en organisation. Syftet med denna tekniska rapport är att ge information om en struktur och en modell som kan användas för att fastställa gränser och relationer mellan övergripande styrning och ledning av en organisations nuvarande och framtida användning av IT.Denna tekniska rapport ger vägledning för:— högsta styrande organ;— ledare som arbeta inom de befogenheter och ansvar som fastställs av övergripande styrning;— rådgivare eller de som stöder den övergripande styrningen av organisationer av alla storlekar och typer; och — utvecklare av standarder inom områdena övergripande styrning av IT och ledning av IT.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/IEC TR 38502:2014

Informationsteknik - Styrning av IT - Struktur och modell (ISO/IEC TR 38502:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Information technology - Governance of IT - Framework and Model (ISO/IEC TR 38502:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8019354

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-10-27

Antal sidor: 28

Finns även på: SIS-ISO/IEC TR 38502:2014