Standard Svensk standard · SS-EN 16893:2018

Bevarande av kulturarv - Specifikationer för placering, konstruktion och anpassning av byggnader eller utrymmen avsedda för förvaring eller användning av samlingar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16893:2018

Bevarande av kulturarv - Specifikationer för placering, konstruktion och anpassning av byggnader eller utrymmen avsedda för förvaring eller användning av samlingar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Foto: Helena Duveborg (vänster), Anneli Karlsson (höger) (CC BY)

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Om SS-EN 16893:2018

Bra lokaler för museernas samlingar är en viktig del i god samlingsförvaltning. Denna europeiska standard riktar sig till alla som planerar nybyggnation eller ombyggnation av byggnader och utrymmen där samlingar förvaras, används eller visas.

En bra byggnad för samlingar skyddar dem mot risker som brand, vatten, skadedjur, stöld och de skador som kan orsakas av olämpligt inomhusklimat. Standarden sätter fokus på riskhantering som metod för att identifiera, analysera och hantera olika risker i samband med nybyggnation eller ombyggnation.

Standarden är avsedd för byggnader som inrymmer kulturarvssamlingar permanent, till exempel museimagasin, permanenta utställningslokaler och visningsrum. Specifikationerna kan också vara vägledande vid utformning av temporära förvaringsytor och lokaler för tillfälliga utställningar. 

Inomhusklimatet har stor betydelse för bevarande av kulturarv. Med inomhusklimat avses temperatur, luftfuktighet, ljus, vibrationer och luftföroreningar.

Standarden och de informativa bilagorna ger stöd för samlingsförvaltare att själva utarbeta riktlinjer och specifikationer för inomhusklimatet. Standarden tar också upp specifikationer för säkerhet och skydd mot bland annat inbrott och brand. Standarden kan användas i kommunikationen mellan olika professioner i byggprocessen såsom, samlingsförvaltare, fastighetsförvaltare, arkitekter och ingenjörer.

Denna standard har tagits fram inom den europeiska tekniska kommittén CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage. I Sverige följs arbetet av den tekniska kommittén SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades 2018 och en översättning till svenska publiceras 2024. Standarden tillhandahålls i Sverige genom Svenska Institutet för Standarder, SIS.

Kontakt på SIS:
Yacine Slamti, projektledare
yacine.slamti@sis.se 
08-555 520 21

Alva Eklund, projektkoordinator
alva.eklund@sis.se
076-213 44 36

Informationsblad om SS-EN 16893:2018

Bevarande av kulturarv – Specifikationer för placering, konstruktion och anpassning av byggnader eller utrymmen avsedda för förvaring eller användning av samlingar (PDF)

Omfattning
This European Standard gives specifications and guidance for the location, construction and arrangement of building specifically intended for internal storage of all heritage collection types and formats.
This standard applies to buildings where collections are housed permanently and can be used as guidance for shorter-term display spaces where appropriate. Throughout the document, where specifications relate exclusively to storage spaces, these are defined as such. Where specifications can also be applied to areas such as display galleries or reading rooms, these applications are referred to explicitly.
Clauses relating to risks associated with security, environmental hazards, fire, water and pests apply to buildings as a whole and to any room in which collections may be held.
Some of the clauses in this standard may be applicable in protected historic buildings that contain collections. In these settings, the scope for any alterations or achievement of conditions suitable for collections may be limited by the historic character of the structure, especially where it is protected by heritage regulations.
NOTE This standard covers the structure of buildings containing heritage collections, whether for storage or use. For a description of technical processing spaces recommended in the design specifically of a storage building open to the public, attention is drawn to EN 16141.
This standard should be seen as complementary to national or local building regulations and specifications.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16893:2018

Bevarande av kulturarv - Specifikationer för placering, konstruktion och anpassning av byggnader eller utrymmen avsedda för förvaring eller användning av samlingar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of Cultural Heritage - Specifications for location, construction and modification of buildings or rooms intended for the storage or use of heritage collections

Artikelnummer: STD-80001261

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-14

Antal sidor: 60