Standard Svensk standard · SS-EN 16096:2012

Bevarande av kulturarv - Tillståndsbedömning av fast kulturarv

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16096:2012

Bevarande av kulturarv - Tillståndsbedömning av fast kulturarv
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Standarden ger riktlinjer för hur en tillståndsbedömning (bedömning av skick eller konditionsbeskrivning) av fast kulturarv ska utformas.

Den beskriver hur byggnaders, ruiners, broars och andra strukturers eller monuments tillstånd bör bedömas, dokumenteras, registreras och rapporteras. Syftet med en tillståndsbedömning är att uppskatta och bedöma skicket på ett kulturarvsobjekt innan andra åtgärder eller ingrepp görs. Det ger också möjlighet att över tid bedöma och utvärdera material- och metodval eller vittringsprocesser. Standarden kan bland annat användas inför vård- och underhållsplanering och skadebedömningar eller för att få jämförelsebar information vid undersökning av flera byggnader. Den kan vara ett stöd i projekterings-, planerings- och upphandlingsarbete och inför dispenseller bidragsprövning för länsstyrelser, kommuner och stift.

Denna standard kan användas även om byggnaden inte har ett juridiskt skydd. Jordbundna arkeologiska platser och kulturlandskap omfattas inte av denna standard. Standarden är relevant inom byggnadsvården för handläggare, byggnadsantikvarier, konservatorer, arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, med flera. Standarden har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage.

I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades 2012 och tillhandahålls genom SIS.

Informationsblad om SS-EN 16096:2012

Bevarande av kulturarv - Tillståndsbedömning av fast kulturarv (PDF)

Omfattning
This European Standard provides guidelines for a condition survey of built cultural heritage. It states how the condition of the built cultural heritage should be assessed, documented, recorded and reported on.
It encompasses evaluation of the condition of a building or other structure mainly by visual observation, together – when necessary – with simple measurements. The relevant data and documentation on the built cultural heritage should be collected and included in the report.
This European Standard can be applied to all built cultural heritage such as buildings, ruins, bridges and other standing structures. Built cultural heritage comprises both protected and non-protected significant buildings and structures. Archaeological sites and cultural landscapes are not dealt with in this standard.
This European Standard does not specify how to carry out a diagnosis (3.7) of the built cultural heritage. For listed/protected immovable heritage, specific national rules for expert documentation and works may apply.
This European Standard may be applied in order to:
a) identify maintenance measures and the need for further investigation and diagnostics of damage;
b) define procurement needs and the requirement for detailed specification;
c) provide a unified method to obtain comparative data, when carrying out a condition survey for a group of buildings or a region.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16096:2012

Bevarande av kulturarv - Tillståndsbedömning av fast kulturarv
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural property - Condition survey and report of built cultural heritage

Artikelnummer: STD-86886

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-04

Antal sidor: 36