Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20184-2:2018

Molekylärbiologiska in-vitro diagnostiska undersökningar - Riktlinjer för pre-analytiska processer för fryst vävnad - Del 2: Isolerade proteiner (ISO 20184-2:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20184-2:2018

Molekylärbiologiska in-vitro diagnostiska undersökningar - Riktlinjer för pre-analytiska processer för fryst vävnad - Del 2: Isolerade proteiner (ISO 20184-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidelines on the handling, documentation, storage and processing of frozen tissue specimens intended for the examination of isolated proteins during the pre-examination phase before a molecular assay is performed.
This document is applicable to any molecular in vitro diagnostic examination performed by medical laboratories and molecular pathology laboratories that evaluate proteins isolated from frozen tissue. It is also intended to be used by laboratory customers, in vitro diagnostics developers and manufacturers, biobanks, institutions and commercial organisations performing biomedical research, and regulatory authorities.
NOTE International, national or regional regulations or requirements can also apply to specific topics covered in this document.

Ämnesområden

(11.100.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20184-2:2018

Molekylärbiologiska in-vitro diagnostiska undersökningar - Riktlinjer för pre-analytiska processer för fryst vävnad - Del 2: Isolerade proteiner (ISO 20184-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for frozen tissue - Part 2: Isolated proteins (ISO 20184-2:2018)

Artikelnummer: STD-80008729

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-18

Antal sidor: 32