Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18608:2022

Tekniska keramer (avancerade keramer, konstruktionskeramer) - Mekaniska egenskaper hos keramiska kompositer vid omgivningstemperatur och atmosfärstryck - Bestämning av motstånd mot sprickpropagering genom provning av anvisningskänslighet (ISO 18608:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18608:2022

Tekniska keramer (avancerade keramer, konstruktionskeramer) - Mekaniska egenskaper hos keramiska kompositer vid omgivningstemperatur och atmosfärstryck - Bestämning av motstånd mot sprickpropagering genom provning av anvisningskänslighet (ISO 18608:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 18608:2017 describes a method for the classification of ceramic matrix composite (CMC) materials with respect to their sensitivity to crack propagation using tensile tests on notched specimens with different notch depths. Two classes of ceramic matrix composite materials can be distinguished: materials whose strength is sensitive to the presence of notches and materials whose strength is not affected. For sensitive materials, this document defines a method for determining equivalent fracture toughness.
The parameter, Keq, is defined as the fracture toughness of a homogeneous material which presents the same sensitivity to crack propagation as the ceramic matrix composite material which is being considered. The definition of the Keq parameter offers the possibility to compare ceramic matrix composite materials with other materials with respect to sensitivity to crack propagation.
For notch insensitive materials, the concept of Keq does not apply.
ISO 18608:2017 applies to all ceramic matrix composites with a continuous fibre reinforcement, unidirectional (1 D), bidirectional (2 D), and tridirectional (x D, where 2 < x ≤ 3), loaded along one principal axis of reinforcement.

Ämnesområden

Konstruktionskeramer (81.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18608:2022

Tekniska keramer (avancerade keramer, konstruktionskeramer) - Mekaniska egenskaper hos keramiska kompositer vid omgivningstemperatur och atmosfärstryck - Bestämning av motstånd mot sprickpropagering genom provning av anvisningskänslighet (ISO 18608:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at ambient temperature in air atmospheric pressure - Determination of the resistance to crack propagation by notch sensitivity testing (ISO 18608:2017)

Artikelnummer: STD-80034629

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-04-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13234:2006